Đánh giá: 
Điểm trung bình: 8.3 / 10 ( 12 lượt đánh giá)