Đánh giá: 
Điểm trung bình: 8.2 / 10 ( 13 lượt đánh giá)