Đánh giá: 
Điểm trung bình: 7.3 / 10 ( 3 lượt đánh giá)