Đánh giá: 
Điểm trung bình: 7.8 / 10 ( 29 lượt đánh giá)