Đại tiện khó

Đại tiện khó là căn bệnh được khá nhiều người xem nhẹ. Bệnh có nguyên nhân do đâu và làm thế nào để điều trị căn bệnh này?