Thu nhỏ âm đạo

  • Thu nhỏ âm đạo ở đâu tốt và an toàn?

    Thu nhỏ âm đạo ở đâu tốt và an toàn?

    25-11-2019 Bác sĩ CKI. Trần Thị Thành
    Hiện nay biện pháp thu nhỏ âm đạo được biết tới là một cách để các chị em giữ lửa yêu thương với các ông chồng của mình. Hầu hết phụ nữ khi trải qua quá trình sinh nở thì âm đạo sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, điều này khiế...
    Xem thêm