Thanh Tâm
Thanh Tâm
Biên tập Viên Thanh Tâm, tốt nghiệp khoa Báo Chí, Học Viện Báo chí tuyên truyền, hiện cô đang công tác tại chuyên trang tư vấn sức khỏe Bacsionline.org. Công việc chủ yếu của cô là biên tập lại nội dung, chỉnh sửa, đánh giá lại các nội dung theo đúng chuyên môn.

Biên tập Viên Thanh Tâm, tốt nghiệp khoa Báo Chí, Học Viện Báo chí tuyên truyền, hiện cô đang công tác tại chuyên trang tư vấn sức khỏe Bacsionline.org. Công việc chủ yếu của cô là biên tập lại nội dung, chỉnh sửa, đánh giá lại các nội dung theo đúng chuyên môn.

Họ và tên: Thanh Tâm

Sinh ngày: 14/02

Từ năm 2011 đến nay:

Công tác tại chuyên trang tư vấn sức khỏe bacsionline.org