Minh Nghi
Minh Nghi
BTV Minh Nghi, tốt nghiệp Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, khoa Báo Chí. Hiện Minh Nghi đang là biên tập viên cho chuyên trang tư vấn sức khỏe bacsionline.org.

BTV Minh Nghi, tốt nghiệp Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, khoa Báo Chí. Hiện Minh Nghi đang là biên tập viên cho chuyên trang tư vấn sức khỏe bacsionline.org. Minh nghi luôn cố gắng để đem đến các thông tin y tế chính xác nhất đến người dùng. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, không thể tránh được sai sót, các bạn vui lòng góp ý cho Minh Nghi ở phần liên hệ của trang nhé.
Chúc các bạn luôn khỏe!